Uppstart och verksamhet

Iden till att starta en ytterligare klubb i kommunen föddes när vi insåg vilket intresse det faktiskt finns för fotografering och bildbehandling. Samma intresse finns även för allt därikring, utöver själva bildtagandet: att umgås med likasinnade, få möjligheten att fråga, inspireras, och lära sig ännu mer.

Vår klubb välkomnar kreativitet; ha roligt i ditt fotograferande, experimentera med din bildbehandling och kunskapen kommer på vägen.

Vi valde att hösten 2016 skapa en interimstyrelse, som jobbat fram förslag på stadgar och förslag till styrelse. I september 2016 hade vi ett konstituerande årsmöte där vi valde att skapa vår klubb.

Syfte:
- att vara en samlingspunkt för fotointresserade medlemmar.
- öka medlemmarnas kunskap om bild och fotografering och de verktyg som finns för bildbehandling.
- verka för att medlemmarna ska kunna sprida och förmedla sina verk för allmänheten.
- efter bästa förmåga erbjuda en verksamhet som utvecklar medlemmarnas kreativitet, fotografiska bildsyn och konstnärligt nyskapande.
Detta kan ske genom olika aktiviteter såsom föreläsningar, studiecirklar, resor och bildvisningar.

Personuppgifter

Uppdaterat 2019-02-01

Den 25:e maj 2018 ersattes tidigare Personuppgiftslagen (PUL) av något som kallas General Data Protection Regulation, eller kort och gott GDPR. 

Det är ett regelverk som är gemensamt för hela EU, och det ställer från och med den 25:e maj högre krav på hanteringen av personuppgifter än tidigare. 

Vi i Fotoklubben Fokusera Flen har uppdaterat vårt arbetssätt kring alla medlemmars personuppgifter. 

Syfte: Som fotoklubb behöver vi vissa uppgifter för att administrera klubben, såsom för- och efternamn, mailadress, telefonnummer samt födelseår. Många av våra aktiviteter registreras i olika typer av studiecirklar hos Studiefrämjandet. Vill du läsa mer om hur Studiefrämjandet hanterar personuppgifter kan du klicka här: Personuppgifter Studiefrämjandet

Förteckningar: Medlemsregister med registrering av medlemsavgift, för- och efternamn, mailadress, telefonnummer samt födelseår hanteras och sparas hos ordföranden.

Aktuell medlemslista (innehåller för- och efternamn samt datum för inbetalning) för året förvaras på klubbens DRIVE-konto. 

Förvaring: Personuppgifter i skriftlig form (medlemsregister) registreras i ett exceldokument som regelbundet uppdateras och förvaras hos ordföranden. 

Bilder från klubbens aktiviteter förvaras på hårddisk hos ordföranden, samt i vissa fall på klubbens DRIVE-konto. 

Bilder från våra träffar kan komma att delas på sociala medier, både våra egna kanaler men även externa, och vi kan komma att sända bilder till organisationer (t.ex. Riksförbundet Svensk Fotografi) och/eller tidningar och övriga tidskrifter. Allt för dokumentera och sprida klubbens aktiviteter.

E-post: Ordförande och webbansvarig har tillgång till klubbens e-post.

Tid: Fotoklubben Fokusera Flen avser att spara personuppgifter så länge som klubben finns kvar. Medlemmar kan när som helst kräva att alla personuppgifter skall raderas.

Samtycke: För att Fotoklubben Fokusera Flen ska vara förenlig med Dataskyddsförordningen krävs att du som medlem samtycker till vår hantering av dina uppgifter. Detta behöver ske skriftligen. Vi önskar att du som medlem sänder oss ett mail där du skriver att du samtycker till vår hantering av dina personuppgifter. Från och med 25:e maj 2018 finns även en iklickbar ruta vid medlemsansökningen. 

Samtyckesmail skickas till: fotoklubbenfokuseraflen@gmail.com

För klubben
 
Ordförande Hanna Nordin

INSPIRATION

Inspireras av andras alster. Kika in i vårt Galleri för att njuta av medlemmarnas bästa bilder, och är du medlem själv är det hit du skickar din bästa bild.

GEMENSKAP

Fotografering är så mycket mer än att bara trycka på en knapp. Gemenskap, umgänge och feedback från andra är en stor del av ens utveckling inom fotografi.

UTVECKLING

Ta del av andra medlemmars tips och trix, utnama dig själv att testa någon du inte provat förr. På våra medlemsträffar får du möjligheten att visa dina alster, och få återkoppling på dina bilder.