Styrelsen år 2018

Foto: Cerese Andersson

Mail: fotoklubbenfokuseraflen@gmail.com

Ordförande Hanna Nordin: info@hannamariafoto.se

Sekreterare och vice ordf: Seija Hidveigi: seija.hidvegi@icloud.com

Kassör Cecilia Engström: kolakaramell@msn.com

Suppleant: Tina Håkansson: tina.hakansson@hotmail.com

Suppleant: Bente Bach: bente.bach@icloud.com