Styrelsen år 2019

Foto: Cerese Andersson

Mail: fotoklubbenfokuseraflen@gmail.com

Ordförande Hanna Nordin: info@hannamariafoto.se

Sekreterare och vice ordf: Seija Hidveigi: seija.hidvegi@icloud.com

Kassör : Tina Håkansson: tina.hakansson@hotmail.com

Suppleant: Cecilia Engström: kolakaramell@msn.com

Suppleant: Bente Bach: bente.bach@icloud.com