Styrelsen år 2020

Ordförande Hanna Nordin: info@hannamariafoto.se

Sekreterare och vice ordf: Seija Hidveigi: seija.hidvegi@icloud.com

Kassör Tina Håkansson: tina.hakansson@hotmail.com

Suppleant/Aktivitetsansvarig Cecilia Engström: kolakaramell@msn.com

Suppleant Annika Erixon

Styrelsemöten 2020

28:e september 18.00

26:e oktober 18.00

30:e november 18.00